Koolitused

Oleme oma kursused üles ehitatud eesmärgi- ja tööpõhiselt – enamike meie koolituste puhul on tegu arvutiklassis läbiviidavate praktiliste kursustega, kus õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi.

Tagamaks koolituste kõrget taset, viivad kursuseid läbi õppejõud TalTech Infotehnoloogia teaduskonnast ning oma ala spetsialistid era- ja avalikust sektorist.

Lisaks avatud kursustele viime koolitusi läbi ka ettevõttesiseselt. Sisekoolitusi viime läbi nii meie arvutiklassis kui ka kliendi juures kohapeal. Sisekoolitused on alati efektiivsed, kuna sellisel juhul koostame koolituskava, mis vastab täpselt tellija koolitusvajadustele. Kokku saame leppida nii koolituse toimumise aja, kestvuse kui koha suhtes.

Tekstitöötlus, dokumentide disain, küljendamine
Tekstitöötlus ja digitaalse kirjaoskuse arendamine MS Word vahenditega
Sisukorraga dokumentide loomine MS Word abil (tekstitöötluse jätkukursus)
Trükiste kujundamine ja küljendamine (Adobe InDesign)

Tabelarvutus, andmete analüüs
Tabelarvutuse põhikursus (MS Excel)
MS Exceli tavakasutajast tabelarvutuse spetsialistiks
MS Exceli makrode loomine ja VBA kasutamine
Andmeanalüüs ja suurte andmehulkade töötlemine MS Excel vahenditega
Majanduslike optimeerimisülesannete lahendamine MS Exceli abil (tellimisel)

Spetsialistidele suunatud koolitused
Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine
Arendusprojektide haldussüsteemi Atlassian JIRA põhikursus

Ettevõtte töökorraldusele ja kontoritöötajatele suunatud koolitused
Infohalduse korraldamine, digitaalne asjaajamine ja arhiveerimine
Sekretär-juhiabi dokumendihalduse, asjaajamise, infotöö ning digitaalse kirjaoskuse arendamine
MS Office põhikursus (Word, Excel, PowerPoint)
Esitlusgraafika põhikursus (MS PowerPoint)
Esitlusgraafika jätkukursus (MS PowerPoint)
Ettevõtte töökorraldus MS Outlooki abil

Arvutigraafika, kujundamine
Kujundamine CorelDRAW abil
Küljendamine CorelDRAW abil
Kujundamine vabavara Inkscape abil
Trükiste kujundamine ja küljendamine (Adobe InDesign)
Arvutigraafiline täppisjoonis (AutoCAD) – tellimisel individuaalkoolitusena