Kujundamine CorelDRAW abil

Kursuse eesmärk
Kursuse eesmärk on anda teadmisi vektorgraafika loomiseks ning praktilisi oskusi erinevate kujundustööde tegemiseks, kasutades CorelDRAW efektiivseid võimalusi.

Sihtgrupp
Kursus on mõeldud nii spetsialistidele kui ka disaini alal algajatele, kellel on vaja teha kujundusi erinevate meediumite jaoks, jooniseid, illustratsioone või kokku panna tekste, jooniseid ja fotosid oma reklaamitööde jaoks.

Eeldused
Kursusele tulek eeldab üldist arvutikasutamise oskust, kasuks tulevad igasugused kujundusalased teadmised. Teadmised CorelDRAW’st ei ole vajalikud.

Kursuse sisu
Kursusel omandatakse põhimõttelised teadmised vektorgraafika loomiseks ja praktilised oskused erinevate kujundustööde (logo, visiitkaart, voldik, plakat jms) tegemiseks, ülevaate erinevate värvimudelite kasutamisest ja lõppetulemuse salvestamiseks vastavalt kasutatavate meediumite nõuetele.

Kursuse teemade kokkuvõte:

 • CorelDRAW kuva, töölaud, prinditav ala (leht) ja töövahendid
 • Huvipakkuvad uuendused viimastes versioonides
 • Abijoonte määramine ja kasutamine, abijoontele haakimine
 • Objektide joonistamine ja muutmine
 • Töö mitme objektiga: objektide aktiveerimine, grupeerimine, joondamine, järjestamine
 • Duplikaadi ja klooni kasutamine, näiteid
 • Objektide tükeldamine ja ühendamine, näiteid
 • Valmisobjektide (pildid, tekstid jm kujunduselemendid) importimine uue kujunduse loomiseks või olemasoleva muutmiseks
 • Värvimudelite määramine vastavalt töö eesmärgile (trükikojas trükkimiseks, veebi jaoks, …) ja objektide värvimine
 • Kasutatud värvide otsimine ja asendamine
 • Jooned/kurvid ja tööd nendega
 • Pikselgraafika vektoriseerimise (Trace) kasutamise võimalused
 • Tööd tekstidega: kujundatud tekstide (Artistic Text) mitmesugune kasutamine, teksti konverteerimine kurvideks
 • Lõiguteksti kasutamine, moodustamine ja kujundamine
 • Pildi paigutamine lõiguteksti
 • Lõiguteksti paigutamine kujundusse
 • Mitmesuguste efektide ja huvitavate nippide kasutamine
 • Kogu töö või valitud objektide salvestamine erinevates formaatides
 • Trükikõlbuliku PDF-faili loomine trükikoja jaoks

Antud kursus on tööpõhine, kus õppimise käigus rakendatakse koheselt omandatud teadmisi. Kursusel osalejatele antakse iseseisvaks tööks ka koduseid ülesandeid, mille tulemused vaatab läbi koolituse läbiviija ning kes annab vajadusel nõu ja parandab puudujääke.

Koolitusega kaasneb ekraanipiltide ja harjutusülesannetega varustatud kursuse abimaterjal paberkandjal.

Õpiväljundid
Kursuse läbinu on omandanud teadmised ja praktilised oskused, kuidas kasutada CorelDRAW vahendeid vektorgraafika loomiseks ja kujundustööde tegemiseks. Kursusel õpetatakse kasutama kasulikke töövõtteid, millega oskused, töö kvaliteet ja töökiirus suurenevad.

Kursuse kestvus ja läbiviija
Kursus toimub neljal päeval, kokku 24 akadeemilist tundi praktilise koolitusena arvutiklassis. Lisandub individuaalne iseseisev töö.
Koolituse viib läbi Viivi Jokk, kes on selle kursuse välja töötanud pikaajalise praktilise kogemuse põhjal ning kes on ka õppematerjali autor.

Kursust on võimalik tellida ka ettevõtte sisekoolitusena.