MS Exceli makrode loomine ja VBA kasutamine

Kursuse eesmärk
Spetsialistid, kelle igapäevane töövahend on MS Excel, tõdevad sageli, et küllalt palju on rutiinseid ja korduvaid tegevusi, mis lausa nõuavad automatiseerimist. Sageli aga ei piisa teadmistest, mis lubaksid lihtsamaid automatiseeritud sündmuste jadasid ehk makrosid muuta kasutaja vajadustele vastavaks. Kursuse eesmärk on anda põhjalik ülevaade MS Exceli võimalustest makrode loomisel ja nendega töötamisel, praktilised oskused makrosid luua ja modifitseerida VBA abil ning õpetada koostama kasutajafunktsioone.

Sihtgrupp
Kursus on mõeldud eelkõige neile, kes kasutavad igapäevatöös MS Excelit ning kes soovivad muuta makrode abil oma tööd efektiivsemaks. Kurusele tulek ei eelda oskust programmeerida, kuid MS Exceli kasutamise kogemus on vajalik.

Kursuse sisu
Kursuse teemade kokkuvõte:

 • MS Exceli makorde võimalused ja alamprogrammide näited
 • Makrode koostamise võtted
 • Makro loomine tegevusi salvestades
 • Programmi ja keele põhielemendid
 • Koodi lisamine olemasolevasse makrosse
 • Lausejada
 • Tingimus-, kordus- ja interaktiivsuslause
 • Peaprogramm ja alamprogramm
 • Pea- ja alamprogrammi töö reastamine, parameetrid ja argumendid
 • Kasutajafunktsiooni loomine ja kasutamine
 • Programmi silumine
 • Objektid ja objektiklassid, omadused ja meetodid

Antud kursus on tööpõhine, kus õppimise käigus rakendatakse koheselt omandatud teadmisi praktikas. Kursusel osalejatele antakse iseseisvaks tööks ka ülesandeid, mille tulemused vaatab läbi koolituse läbiviija ning kes annab vajadusel nõu ja parandab puudujääke.

Koolitusega kaasneb ekraanipiltide ja harjutusülesannetega varustatud kursuse abimaterjal paberkandjal.

Õpiväljundid
Kursuse läbides suudab eelneva programmeerimisoskuseta MS Exceli kasutaja rakendada uusi teadmisi VBA võimalustest MS Exceli makrode loomiseks ja modifitseerimiseks, et selle abil muuta oma töö kiiremaks ja efektiivsemaks.

Kursuse kestvus ja läbiviija
Kursus toimub kolmel päeval, kokku 18 akadeemilist tundi praktilise koolitusena arvutiklassis. Lisandub individuaalne iseseisev töö.

Koolituse viib läbi TTÜ informaatikainstituudi lektor Teodor Luczkowski, kes on selle kursuse välja töötanud pikaajalise praktilise kogemuse põhjal ning kes on ka õppematerjali autoriks.

Kursust on võimalik tellida ka ettevõtte sisekoolitusena nii eesti kui ka vene keeles.