MS Exceli tavakasutajast tabelarvutuse spetsialistiks

Kursuse eesmärk
Kursuse eesmärk on anda põhjalikud praktilised oskused suuremate andmehulkade töötlemiseks ja tabelite rakendamiseks, kasutades Microsoft Exceli keerukamaid võimalusi.

Sihtgrupp
Kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad kasutada oma töös MS Exceli keerukamaid võimalusi ja võimsamaid vahendeid, mida iseõppimise teel on raske omandada.

Kursusele on eriti oodatud ka need, kes on läbinud tabelarvutuse põhikursuse „Tabelarvutuse põhikursus (MS Excel 2013)“, millest on antud kursusel uute teadmiste omandamisega hea edasi minna.

Eeldused
Kursusel osalemise eelduseks on alg- või põhiteadmiste omamine MS Excelist ning vähemalt mõningane kasutamise kogemus.

Kursuse sisu
Kursuse teemade kokkuvõte:

 • MS Exceli põhimõisted ja adresseerimisviisid
 • Tabelid erinevatel töölehtedel
 • Nimede kasutamine valemites ja funktsioonides: nimede loomine, skoop, Name Manager‘i kasutamine
 • Keerukamate valemite ja sisefunktsioonide kasutamine: IF-funktsioon, tekstifunktsioonid, ajafunktsioonid
 • Andmete valideerimine ja kahetasemelise valideerimise kasutamine
 • Nõuded andmebaasitüüpi tabelitele
 • Andmete importimine internetist, imporditud andmete korrastamine analüüsimiseks
 • Tabel-objektide loomine ja kasutamine
 • Viitamis- ja otsimisfunktsioonide kasutamine: INDEX, MATCH, ROW, COLUMN, VLOOKUP, HLOOKUP
 • Funktsioonide SUMIF ja COUNTIF kasutamine
 • Tabelite sidumine
 • Andmete liigendamine kokkuvõtete abil (Subtotal ja Group)
 • Andmete kokkuvõtted ja analüüsimine risttabelitega (Pivot Table): risttabelite loomine, kasutamine, muutmine, andmete grupeerimine, andmete filtreerimine
 • Kiiranalüüsi kasutamine
 • Andmete graafiline esitamine – diagrammide ja graafikute loomine
 • Risttabeli andmete baasil diagrammide loomine (PivotChart)
 • Tabeli lahtrite kaitsmine muudatuste eest
 • MS Exceli lisandmoodulite kasutamine

Antud kursus on tööpõhine, kus õppimise käigus rakendatakse koheselt omandatud teadmisi. Kursusel osalejatele antakse ülesandeid ka iseseisvaks tööks, mille lahendamisel tekkivatele küsimustele annab vastuseid koolituse läbiviija.

Koolitusega kaasneb ekraanipiltide ja harjutusülesannetega varustatud kursuse abimaterjal paberkandjal.

Õpiväljundid
Kursuse läbinu oskab teha mahukates ja keerukates tabelites erinevat tüüpi arvutusi, kasutades omandatud teadmisi nimedest, valemitest ja sisefunktsioonidest. Samuti oskab kasutada MS Exceli võimsaid otsimis- ja viitamisfunktsioone ning tabel-objekte, oskab andmeid valideerida ning  luua ja kasutada risttabeleid (Pivot Table) ja liigendtabeleid (Subtotal) suurte andmehulkade haldamiseks, analüüsimiseks ja kokkuvõtete tegemiseks.

Kursuse kestvus
Kursus toimub kahel päeval, kokku 12 akadeemilist tundi praktilise koolitusena arvutiklassis. Lisandub individuaalne iseseisev töö.

Kursust on võimalik tellida ka ettevõtte sisekoolitusena nii eesti kui ka vene keeles.