Arendusprojektide haldussüsteemi Atlassian JIRA põhikursus

Tutvustus
Atlassian JIRA on veebipõhine arendusprojektide haldamise tarkvara, mis võimaldab jälgida projekti kulgemise protsessi kogu projekti elutsükli vältel, jälgida aruandlust, teatada vigadest, määrata tööülesandeid, teha tellimusi ja täita muid funktsioone, mis on vajalikud ühe projekti töö kulgemiseks. JIRAt saab kasutada näiteks tarkvara arenduse projektides, turunduskampaaniates, helpdeski teenustes, tellimuste haldamise süsteemides, veebiprojektides ja mujal.  Tarkvara on leidnud laialdast rakendamist nii riigiasutustes kui ka eraettevõtetes, kus seda kasutavad projektijuhid, tootejuhid, tarkvara arendajad, testijad, projekti administraatorid ja teised projekti liikmed.

Kursuse eesmärk
Kursuse eesmärk on anda ülevaade ja teadmised projektide haldussüsteemist JIRA ja praktilised põhioskused selle haldussüsteemi kasutamiseks.

Sihtgrupp
Kursus on mõeldud eelkõige arendusprojekti liikmetele (projektijuhid, tootejuhid, tarkvara arendajad, testijad, projekti administraatorid jt), kes tegelevad toote või teenuse arendamise ja selle testimisega ning töö tulemuste jälgimisega. Kursus sobib ka kõigile neile, kes peavad hakkama tegelema tootearenduse või mõne muu projektiga kui nende töövahendiks on JIRA. Oodatud on ka kõik teised huvilised, kes soovivad omandada teadmisi ja praktilisi oskusi töötamaks haldussüsteemiga JIRA.

Eeldused
Kursusel osalemiseks ei ole eelteadmised JIRAst vajalikud.

Kursuse sisu
Kursus toimub arvutiklassis, kus kasutajad saavad juurdepääsu eelhäälestatud täisfunktsionaalsele JIRA test-keskkonnale.

Koolituse teemad:

  • Ülevaade JIRA kasutusvaldkondadest ja -võimalustest, JIRA tööpõhimõtete tutvustus.
  • JIRAs kasutatavad mõisted.
  • Töö alustamine JIRAga: töökeskkonna tutvustus, kasutajaprofiili muutmine, kasutaja töökeskkonna häälestamine vastavalt oma vajadustele.
  • Kannete kasutamine JIRAs: kannete lisamine, kannete tüübi, staatuse, prioriteedi määramine. Kannete vaatamine ja muutmine. Manuste lisamine kannetele.
  • JIRA töövood.
  • Töötamine kannetega: ühistöö projektigrupi liikmetega, kommentaaride lisamine kannetele, kannete jagamine töögrupi liikmete vahel. Ülesannete määramine grupi liikmetele, kannete teisaldamine ja linkimine. Alamülesannete loomine.
  • Kannete otsimine ja filtreerimine: kiirotsingu, tavaotsingu ja keerukama otsingu kasutamine kannete leidmiseks, filtrite kasutamine ja kohandamine, filtrite jagamine. Filtreerimistulemuste edastamine.
  • Standardaruannete ja kohandatud aruannete koostamine.
  • Ülevaade JIRA pistikprogrammidest

Antud kursus on tööpõhine, kus õppimise käigus rakendatakse koheselt omandatud teadmisi. Kursusel osalejatele antakse iseseisvaks tööks ka ülesandeid, mille lahendamisel vastab küsimustele koolituse läbiviija ning kes annab vajadusel nõu ja parandab puudujääke.

Õpiväljundid
Kursuse läbinu saab ülevaate JIRA kasutusvõimalustest ja tööpõhimõtetest ning suudab  iseseisvalt lisada, muuta ja sulgeda kandeid, neid otsida ja filtreerida. Samuti oskab ta luua ja suunata töökäske ning kasutada oma igapäevatöös Scrum ja Kanban metoodikal põhinevaid tabeleid.

Kursuse kestvus ja läbiviija
Kursus toimub kahel päeval kokku 10 akadeemilist tundi praktilise koolitusena arvutiklassis. Lisandub individuaalne iseseisev töö.
Kursuse viib läbi Atlassiani spetsialist Eestis Ivar Anneljas.

Kursust on võimalik tellida ka ettevõtte sisekoolitusena.